Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Oferta pięcioletnich przeglądów budowlany

Usługi w zakresie pięcioletnich przeglądów budowlanych polegających na :

uslugiSprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu oraz estetyki obiektu i jego otoczenia:

  • Bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji obiektu wraz ze stanem podwieszeń instalacji
  • Szczelności i systemu odwodnienia obiektu Stanu bezpieczeństwa instalacji sanitarnej
  • Stanu i bezpieczeństwa wentylacji
  • Stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych )
  • Stanu i bezpieczeństwa instalacji piorunochronnej