Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Okresowa kontrola przewodów kominowych

  1. kominyOgólne sprawdzenie drożności przewodów kominowych do najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu (bez podania wymiarów).
  2. Sprawdzenie stanu technicznego głowic i nasad kominowych.
  3. Sprawdzenie ciągu kominowego (bez podania wartości) , z opisaniem ogólnych przyczyn niestabilnego , słabego ciągu , lub zaniku ciągu kominowego(np. nadmierna szczelność lokalu , niewłaściwa efektywna długość przewodu itp.)
  4. Sprawdzenie czy pomieszczenia sanitarne , oraz pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia gazowe - posiadają właściwą wentylację wywiewną i nawiewną .
  5. Sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia : a) przewodów kominowych b) kanałów czopuchów , rur łączących i łączników c) włazów , drzwiczek kominowych , rewizyjnych , ław kominiarskich d) innych elementów urządzeń kominowych
  6. Sprawdzenie czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych : dymowych , spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , oraz sprawdzenie stanu zanieczyszczeń przewodów kominowych .
  7. Sprawdzenie czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia przewodów kominowych , kanałów , czopuchów , rur i nasad , a także otworów do wybierania zanieczyszczeń.
  8. Sprawdzenie czy są składowane materiały łatwopalne na strychach , przez które przechodzą przewody kominowe .
  9. Sprawdzenie czy nie występują inne nieprawidłowości lub usterki w budowie przewodów kominowych.