Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Inwentaryzacja przewodów kominowych

Inwentaryzacja przewodów kominowych istniejących w nieruchomości objętej sprawdzeniem - obejmuje :

  1. uslugiSprawdzenie drożności wszystkich przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach (podanie drożności i wymiarów przewodów , wraz ze szkicem przekrojowym pionowym wszystkich przewodów) .
  2. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych we wszystkich pionach w budynku , oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia (dokładne określenie przewodu do którego są podłączone poszczególne urządzenia).
  3. Wskazanie wszystkich nieprawidłowo podłączonych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych , oraz pomieszczeń w których brak niezbędnych wymaganych urządzeń .
  4. Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .
  5. Wskazanie miejsca podłączenia , przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .
  6. Wykonanie szkicu obrazującego rozmieszczenie przewodów kominowych wraz ze szczegółowym opisem wszystkich istniejących podłączeń .
  7. Wykazanie wszystkich uszkodzeń i usterek urządzeń kominowych występujących w inwentaryzowanym budynku .
  8. Wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu usunięcie usterek , oraz sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych .