Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Czyszczenie przewodów kominowych

przglad1Czyszczenie Przewodów Kominowych Wykonanie czyszczenia przewodu kominowego przy pomocy odpowiednich narzędzi kominiarskich polegające na czyszczeniu przewodu na całej dostępnej długości z zanieczyszczeń lotnych i ruchomych (sadze popioły i pyły ) wraz z wyniesieniem tych zanieczyszczeń na zewnątrz nieruchomości w miejsce wskazane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości

(UWAGA: w usługę nie wlicza się wywozu lub wyniesienia nieczystości poza obręb posesji , nie wlicza się usuwania innych przedmiotów, które dostały się do przewodów kominowych tj. gruzu , gniazd ptaków i innych , nie obejmuje ona również żadnych prac sprawdzających - wymienione prace objęte są innymi rodzajami usług tj.odgruzowanie, odgnieżdżanie, opinie, okresowe przeglądy, ekspertyzy itp. )