Przepisy prawne

Podstawą prawną czyszczenia przewodów kominowych jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych.

Czas okres czyszczenia przewodów kominowych, w których odbywa się proces spalania ( usuwanie zanieczyszczeń )

przewody dymowe - od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące ( poprzednio było 4 razy w roku )

przewody spalinowe - od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy ( poprzednio było 2 razy w roku )

przewody wentylacyjne - co najmniej raz w roku