Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Zarząd

Zarząd "Florian" Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich2M 20100423 5671

Prezes - Przemysław Banaszak

Z-ca Prezesa - Ryszard Jarząb

Z-ca Prezesa - Wojciech Woliński