Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Narzędzia Kominiarskie

e2          Anemometr skrzydełkowy. Służy do pomiaru prędkości przepływu powietrza lub spalin w przewodzie kominowym.

8b           Cyfrowa kamera kominowa. Służy do inspekcji przewodów kominowych.

e8          Kolejny model cyfrowej kamery kominowej.

e1          Miernik stężenia gazowego CO. Mierzy zawartość tlenku węgla w powietrzu.

9b          "Kołowrót" . Urządzenie z włókien węglowych służące do czyszczenia kominów trudnodostępnych.

e6          Kula kominiarska żelazna, żeliwna lub gumowa, przeważnie o wadze ok. 1,5-2kg. 

e4          Głowica przepychacza na pręcie elastycznym. Pręt wykonany jest z kilku skręconych ze sobą drutów stalowych.

e5          Szczotki wycierowe - składają się z zacisku blaszanego i odpowiedniej liczby płaskich drutów stalowych ułożonych w kształcie gwiazdy.

e7          Graca naramienna - najstarsze narzędzie kominiarskie, służy do otwierania zasuw, wygarniania sadzy oraz opuszczania (prowadzenia) liny.

e3          Lina kominiarska - o długości 15-40 m i średnicy 10-12 mm, służy do zawieszania urządzenia wycierowego w przewodzie kominowym.